Κλείνοντας μέσα της θρύλους και δοξασίες, η προωθημένης αισθητικής αλλά και αντίληψης, σειρά των τριών κρασιών της Georgiadis Canteen, θέλει να προσδώσει έναν αέρα αίγλης, απευθυνόμενη όχι μόνο σε ανήσυχους ουρανίσκους, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να ανακαλύψουν την έννοια του ποιοτικού.

 
 

Η σειρά του Μαρμαρωμένου Βασιλιά είναι εμπνευσμένη από έναν συναρπαστικό Βυζαντινό θρύλο που καταφέρνει εδώ και 6 σχεδόν αιώνες να μας γοητεύει. Εμείς, στην Georgiadis Canteen, έχουμε δημιουργήσει ένα εξίσου γοητευτικό κρασί στο οποίο θελήσαμε να δώσουμε το όνομα του Μαρμαρωμένου Βασιλιά. Ο θρύλος λέει ότι όταν η Πόλη των Πόλεων Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκε από τους Οθωμανούς το 1453, ο τελευταίος Βυζαντινός της Αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, χάθηκε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες. Λέγεται ότι τη στιγμή που περικυκλώθηκε από τους Τούρκους ένας άγγελος του Κυρίου τον άρπαξε, τον μαρμάρωσε και τον έκρυψε σε μια σπηλιά. Εκεί περιμένει για αιώνες ο «Μαρμαρωμένος Βασιλιάς» να έρθει το πλήρωμα του χρόνου όπου ο άγγελος θα του επιστρέψει τη ζωή του και το σπαθί του για να ανακτήσει την Αυτοκρατορία από τους κατακτητές της.

Στην ετικέτα του κρασιού απεικονίζεται με ανάγλυφα γράμματα η επιγραφή που βρίσκεται στον λεγόμενο τάφο του Μαρμαρωμένου Βασιλιά στον ναό των Αγίων Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, της οποίας το κείμενο παρέμεινε μεγάλο μυστήριο για πάνω από 1000 χρόνια. Εκείνος που κατάφερε να την αποκρυπτογραφήσει το 1440 ήταν ο μετέπειτα και πρώτος μετά την άλωση της Πόλης Πατριάρχης της Ορθοδοξίας Γεννάδιος Σχολάριος.

 
 

Η μετάφρασή του:

«Τη πρώτη της Ινδίκτου, η βασιλεία του Ισμαήλ ο καλούμενος Μωάμεθ, μέλλει δια να τροπώση γένος των Παλαιολόγων, την Επτάλοφον κρατήσει, έσωθεν βασιλεύσει, έθνη πάμπολα κατάρξει, και τας νήσους ερημώσει μέχρι του Ευξείνου Πόντου. Ιστρογείτονας πορθήσει τη ογδόη της Ινδίκτου, εις τα βόρεια τα μέρη μέλλει δια να στρατεύση τη δεκάτη της Ινδίκτου τους Δαλμάτας τροπώσει, πάλιν επιστρέψει έτι χρόνον, τοις Δαλμάτοις πόλεμον εγείρει μέγαν μερικόν τε συντριβήναι και τα πλήθη και τα φύλα συνοδή των εσπερίων δια θαλάσσης και ξηράς τον πόλεμον συνάψουν, και τον Ισμαήλ τροπώσουν. Το απόγονον αυτού βασιλεύσει έλαττον μικρόν ολίγον. Το δε ξανθόν γένος άμα μετά των πρακτόρων όλον Ισμαήλ τροπώσουν, την Επτάλοφον επάρουν μετά των προνομίων. Τότε πόλεμον εγείρουν έμφυλον ηγριωμένον, μέχρι της πεμπταίας ώρας και φωνή βοήσει τρίτον, στήτε, στήτε, στήτε, μετά φόβου σπεύσατε πολλά σπουδαίως εις τα δεξιά τα μέρη άνδρα εύρητε γενναίον θαυμαστόν και ρωμαλέον, τούτον έξετε. Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει. Και αυτόν παραλαβόντες, θέλημα εμού πληρούται».