Δεκέμβριος 31, 2022
Χάρτης των Γεύσεων 2022
Δεκέμβριος 31, 2022
Λευκή Νύχτα στην Περαία 2022
Δεκέμβριος 31, 2022
Food Expo 2022
Δεκέμβριος 31, 2022
Thessaloniki Wine Show
Δεκέμβριος 31, 2022
Detrop 2022
Μάιος 24, 2022
Διάκριση προϊόντων της Georgiadis Canteen
Δεκέμβριος 27, 2021
Μέλος στο Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου
Δεκέμβριος 6, 2021
Χάρτης των Γεύσεων 2021