Μέσα σε ένα περιβάλλον ολοένα και μεγαλύτερης αποδοχής της ρετσίνας ως ένα σοβαρό κρασί, όταν αυτή οινοποιείται με την κατάλληλη μέριμνα, η premium ρετσίνα της Georgiadis Canteen έρχεται να προστεθεί με αξιώσεις στην εμπροσθοφυλακή αυτής της ιστορικής συγκυρίας.